Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Dokumentsystemet

På de fleste faste register, som f.eks. kunde og leverandør, finnes det en egen arkfane som heter Dokumenter. Her kan du legge inn dokumenter som gjelder kunden, arkivere korrespondanse med kunden o.l:

Det finnes også en funksjon for postutsendelse. Her kan du sette opp grupper som skal motta dokument, og enten generere brev i word-format til denne gruppen ut fra en mal, eller sende e-post til gruppene.