Kom i gang med Uni Economy - Videokurs


Lær Uni Economy ved å se vårt videokurs.  

1: Firmainnstillinger
Etter at et nytt selskap er opprettet, må du gå gjennom firmainnstillinger. 

 

2: Nummerserier
Der som du har nummerserier du ønsker å videreføre, må du gjøre dette før du importerer data. 

 

3: Saf-t
Dersom du skal importere data via Saf- t kan du se denne filmen om hvordan det fungerer.

 

4. Inngående balanse
Dersom du ønsker å starte med et nytt selskap ved å kun legge inn IB kan du se denne filmen:

 

 

5. Altinn
Koble opp selskapet mot Altinn på følgende måte:

 

6. Brukere og roller
Nå har du satt opp grunnleggende data for å føre regnskap i Uni Economy. Dersom du har flere brukere som skal bruke økonomisystemet må du ta stilling til hvilke roller og tilganger de forskjellige brukerne skal ha

 

7. Klientoverbygg
I Uni Economy kan man få opp en liste over oppgaver per selskap.  Her lærer du om klientoverbygget.

 

 

8. Autobank
Dersom du ønsker å benytte noe av automatikken i systemet kan du sette opp autobank på følgende måte:

 

 

9. Distribusjon
Og dersom du ønsker å la systemet sende ut faktura på fakturadato basert på mottagers mulighet for å motta på EHF, e-post eller brev kan man sette opp dette slik:

 

10.
Du bør nå ha satt opp grunnleggende data for å føre regnskap. Dersom det er temaer og utfordringer som ikke er beskrevet her kan du søke i vår FAQ eller gå inn på artikler pr modul.

komigang.unieconomy.no