A-ordningen, nyhetsbrev for januar 2016

I denne utgaven kan du lese mer om korrigeringer i a-ordningen med motsatt fortegn, hva gjør man med feil i tidligere periode, endringer fra nyttår 2016, utgåtte beskrivelser fra samme tidspunkt, viktigheten av fødselsnummer eller d-nummer for at dine ansatte skal få selvangivelse og korrekt skatteoppgjør . . . . .

Avstemmingsrapporten(A07) får fra 11. februar endringer som gjør det lettere å holde oversikt over a-meldingene du har sendt inn, tilsvarende det som ligger i tilbakemeldingene, men her altså samlet for perioden du ber om avstemming for.

Det er også en oppsummering rundt ytelser som er opptjent i 2015 og blitt utbetalt i 2016, hvordan disse skal behandles. Her er ikke noe nytt siste uken, dette er i tråd med det vi har skrevet om i tidligere artikkel.

Husk å rydde i gamle arbeidsforhold ved inngangen til nytt lønnsår, er også omtalt. Vår erfaring er at ansattbasene rundt i Uni Lønn-klientene er langt ryddigere nå enn for vel ett år siden, og at denne oppryddingen nå skjer mer kontinuerlig.

Nyhetsbrev januar 2016.jpg