Årsavslutning i Uni Lønn og Regnskap.

Nå er årets kursserie endelig klar. Finn dato og sted som passer deg best i oversikten under. Forrige år ble mange av kursene fullbooket. Årets kurs er på 6 timer hver, går fra kl 9.00 til 15.00 og blir arrangert på ulike hoteller rundt i landet.

Lønn årsavslutning. 2015 er første året . . .  .

Lønn årsavslutning.

2015 er første året at lønn skal gjøres opp, sluttinnmeldes og kontrolleres i forhold til den nye A-ordningen. Vi har med en Uni-klient, som er laget til kursserien, der vi har lagt inn masse kjente problemstillinger . . . les mer

Regnskap årsavslutning.

Vi oppdaterer deg på regelendringer, relevante dommer, uttalelser og satser som skal anvendes innenfor Regnskap for 2015. Det viktigste du trenger til årets regnskapsavslutning. Du får også med deg utvidet postavstemming,  enkelt prosjektregnskap . . . les mer


Kursbevis.
Du vil etter endt kursserie motta kursbevis, med attestasjon på innhold og gjennomføring. Som regnskapsfører teller kurset som 6 timer etterutdanningskurs innenfor Finansregnskap og Skatt/avgift. 


Pris.
Kr 3 490,- eks.mva.


20% rabatt.
Vi gir 20% rabatt når du kombinerer kursene, slik at du får rabatt på det ene. Deltar flere fra samme firma, betaler bare en deltaker fullt, alle de andre får 20% rabatt.

Påmelding og info finner du her. . .