125.000 taper på endret reisefradrag

Dessverre ser det ut for at de som har og lang og dyr reise til og fra arbeid og de som kjører med egen bil i jobben, har kommet dårlig ut av årets statsbudsjett. Vi gjør oppmerksom på at dette fremdeles er et forslag.

At statens satser for reiser ikke lenger samsvarer med de skattefrie beløpene som er vedtatt i statsbudsjettet skaper trolig litt ekstraarbeid . . . .

Overskriften er hentet fra en oppdatert artikkel som Skattebetalerforeningen har publisert i dag

Det er 2 faktorer som kan slå uheldig ut:

  • Nedre grense for skattefradrag for reisekostnader ved reise til og fra arbeid er foreslått øket til kr 22 000,- for 2016. Dette er en økning på kr 6 000,- fra 2015 (kr 16 000,-)
  • Den skattefrie bilgodtgjørelsen etter Statens satser på kr 4,10 pr km er foreslått redusert til kr 3,80 pr km.

Er man uheldig og oppfyller begge punktene, kan man tape noen tusen kroner. Det siste punktet er svært uheldig, siden dette sannsynligvis fører til at det ikke blir samsvar mellom Statens satser for reiser og skattefritt beløp som den ansatte kan motta.

Statens satser for kjøring er fremdeles kr 4,10 for 2016. Betaler man etter denne satsen må lønnsberegningen og skatteberegningen splittes i en skattefri og en skattepliktig del, kr 3,80 og kr 0,30.

Vår samarbeidspartner Infotjenester ser der på om man kan gå over til å betale det skattefrie beløpet i stedet for statens sats . . . og skriver:

- Hvis bedriften har avtalt med arbeidstakerne å følger statens satser, vil de være forpliktet til å gjøre dette inntil det eventuelt inngås en ny avtale. Arbeidsgivere bør se på hvilke avtaler de har med de ansatte om dekning av reiseutgifter. Selv om de aller fleste private arbeidsgivere i dag har valgt å følge statens særavtale, så er det fullt mulig å avtale egne ordninger og begrensninger på hva som utbetales, sier Gauslaa.

Bil.jpg