A-ordningen. Nyhetsbrev 2. februar 2017

Nye roller i Altinn-rapporteringen til a-ordningen. Regnskapsfører med signeringsrettighet, regnskapsfører uten signeringsrett, regnskapsfører lønn og 2 nye revisorroller. A-ordningen ber regnskapførere og revisorer å ta de nye rollene i bruk med en gang. Dette er blant nyhetene som du finner i artiklene i dette nyhetsbrevet fra a-ordningen. Brevet inneholder også en fin oversikt over aktuelle satser til bruk ved rapporteringen i a-meldingen nå for 2017 . . . 

Nyhetsbrevet er datert 2. februar, men det er trolig ikke publisert før i dag. A-ordningen minner også om at fra og med 2017 vil man sanksjonere mot de som ikke retter:

  1. ugyldig inntekt, MAGNET_EDAG 200
  2. åpne arbeidsforhold, MAGNET_EDAG 108

Dvs får man disse feilmeldingene og lar være å rette disse innen fristene vil man oppleve sanksjoner. Derfor er det viktig at man alltid henter og leser tilbakemeldingen ved levering av a-meldingen.

 

Veiledningen for a-ordningen er oppdatert.

Både PDF-utgaven og den du finner her på denne lenken er oppdaterte med 2017-innhold. A-ordningen ber deg passe på at du bruker riktig utgave. Faren for å bruke feil utgave er nok størst dersom du bruker en utskrevet versjon eller en PDF-versjon.

 

 

Nyhetsbrev, a-ordningen feb 2017.jpg