Aksesspunktet nede for vedlikehold lørdag 27.03.2021 kl 06-08

Uni aksesspunkt blir utilgjengelig i perioder mellom kl 06 og 08 lørdag 27.03.2021, på grunn av vedlikehold. Dette betyr at du ikke vil få sendt eller mottatt EHF i dette tidsrommet. Vi beklager ulempen dette medfører.