Aksesspunktet nede for vedlikehold torsdag 13.01.2022 kl 22-23

Uni aksesspunkt blir utilgjengelig i perioder mellom kl 22 og 23 torsdag 13.01.2022, på grunn av vedlikehold. Dette betyr at du ikke vil få sendt eller mottatt EHF i deler av dette tidsrommet. Vi beklager ulempen dette medfører. ...