Altinn har slettet roller - gir problemer med tilgang for regnskapsførere og revisorer

Altinn har hatt en opprydding i delegering av rettigheter på klienter. De har slettet en del gamle roller som regnskapsførere og revisorer har benyttet. Du kan derfor oppleve problemer med tilgangen til å sende skjema til altinn.no, eller hente tilbake opplysninger....

Les mer her: https://altinn.no/nyheter/opprydding-kliendelegering/

Dersom din tilgang er slettet, vil du gjerne få ein feilmelding der det blant annet står noe om "Basic Communication". Resten av feilemeldingen kan variere, ut fra hva du har mistet tilgang til.

Daglig leder, styreleder eller andre med rollen Tilgangsstyring i Altinn må eventuelt delegere nye roller til den enkelte bruker. Det finnes flere hjelpeartikler for dette. Blant annet denne. Husk at dersom systemid er opprettet av en person som har mistet tilgang, så må systemid opprettes på nytt også (Profil - Avanserte innstillinger - Datasystemer) og registreres inn på klienten i Uni Økonomi (Periodiske rutiner – Altinn oversikt – Innstillinger).