Avstemmme lønn for året 2015

Her viser vi en rask metode for å avstemme lønn i Uni mot a-meldingene. Metoden er også effektiv når man leter etter differanser mellom Uni Lønn og det som ligger lagret hos myndighetene via Altinn. Vi tar utgangspunkt i hele lønnsåret 2015, siden det er svært aktuelt nå, like før 6. termin for 2015 . . . .

 

De lagrede søkene dine her passer også perfekt for avstemming av a-meldingene og betalingsgrunnlaget for terminbetalingene av skattetrekk og aga nå i 2016.

Her viser vi en rask metode for å avstemme lønn i Uni mot a-meldingene. Metoden er også effektiv når man leter etter differanser mellom Uni Lønn og det som ligger lagret hos myndighetene via Altinn. Vi tar utgangspunkt i hele lønnsåret 2015, siden det er svært aktuelt nå, like før 6. termin for 2015 skal betales.

1    Avstemmingsinfo fra Altinn. Start med å bestille og laste ned avstemmingsinfo for hele året fra Altinn.

Uni Lønn 2015 – Periodiske rutiner – A-melding – Avstemming – Bestill avstemmingsinfo – Velg periode 1 – 12 – Bestill – Du vil få opp melding om at bestilling er sendt. Velg Last ned bestilt avstemmingsinfo, sjekk at dato og klokkeslett ser fornuftig ut, du må oppgi pålogging, slik du gjør ved levering av a-meldingen, velg mappe som du vil legge avstemmingen i, eller bare legg det på Skrivebord.

A-meldingen Hent avstemming År 2015 Bilde nr 1

 

2   Åpne ods-filen. Du får ned en xml-fil og en ods-fil. Bruk ods filen, den vil normalt åpne seg i excel eller i det regneark-programmet du bruker.

A-meldingen Åpne avstemming År 2015 Bilde nr 2

 

3   Avstemme Sum forskuddstrekk mot Uni Lønn 2015. Dette er øverste beløpet i avstemmingen fra Altinn, sjekk denne mot Uni Lønn slik – Forespørsel – Oversikt – velg register for Lønnsposter – ta bort innholdet i Fra dato, slik at alle søkeparameter er tomme, søk  . . .  Da har du fått samtlige lønnsposter for året 2015

Søk på A-mld. Type = Forskuddstrekk. Søk . . . beløpet visest nederst i Sum Beløp, dette beløpet skal stemme med avstemmingsrapporten fra Altinn, dvs det vil være en del kroner i forskjell pga avrundingsreglene i a-ordningen.

Lagre søket med teksten «Forskuddstrekk», slik at du lett kan gjenbruke søket ditt senere.

Obs, har du ikke inne feltet A-mld. Type, velger du det inn fra Feltvelger, se bilde under.

Uni Lønn Avstemme skatt År 2015 Bilde nr 3

 

4   Avstemme AGA-beløp og grunnlag. I avstemmingsrapporten er sum aga . . .beløp nummer 2. Nå søker du på Grl.AGA = Ja, alle andre søkevalg skal være blanke, søk . . . . Nede i bildet får du Sum AGA, dette skal stemme med avstemmingsrapporten, med noen kroner i avrundingsavvik. I Sum Beløp finner du grunnlaget, dette skal stemme med avsnittet Grunnlag arbeidsgiveravgift (i avstemmingsrapporten summer du beløpene under grunnlag for å finne tilsvarende beløp)

Lagre gjerne søket med teksten «Sum aga», svært praktisk ved senere a-meldings- og ev. termin avstemminger,

Uni Lønn Avstemme AGA År 2015 Bilde nr 3

5   Avstemme all lønn. Velg A-mld. Type = Lønn, ellers bare blanke søkefelt, søk . . . Da kan du sjekke dette ved å summere de ulike samlepostene for Lønn i neste avsnitt i avstemmingsrapporten fra Altinn, eller du kan bruke søkefeltet «A-Mld.Beskrivelse» = fastloenn, søk . . . fortsett med de ulike lønnsbekrivelsene som «timeloenn», «feriepenger», «overtidsgodtgjoersle» . . .  sjekk at disse stemmer overens. Tips, bruk gjerne søk for «begynner med» i stedet for «Lik», praktisk ved lange benevnelser.

Lagre gjerne søkene med teksten «Sum lønn» og «Beskrivelse fastloenn»  . .

Uni Lønn Avstemme Lønn År 2015 Bilde nr 3

Disse søkene er grove, men stemmer disse og du har sjekket at alle lønnskjøringene er kjørt og bokført, at det stemmer inn mot Regnskap er det sannsynlig at du er i mål.

Bjelke

Du kan fortsette . . . .

Avstemme mot den enkelte a-melding.
Finner du avvik eller av andre grunner må gå grundigere til verks, bygger du på spørringene over, og utvider disse. For å avstemme mot den enkelt a-melding bruker du feltet «Utbetalingsmåned», der 1 er lik januar, 2 er februar osv.
Avstemme mot en enkelt ansatt
Bruk ansattnummer, det er sikrest, kombiner gjerne med søkeoppsettene over
Avstemme en enkelt lønnsart
Bruk lønnsartnummer, ikke navn

 

Bilde nr 1, bestille og laste ned avstemmingsinfo via Altinn

1. Bestill og hent avstemming

Bilde nr 2, åpne ods-filen

ods

Bilde nr 3, avstemme . . .

Avstemming fra Altinn

Søk i Uni Lønn, på registeret Lønnsposter

Lønnsposter

Bilde nr 4, bruk feltvelger i Oversikt, sett inn nye felter

2. Sett inn nye søkefelt

Ønsker mer lærdom dette og andre hjelpemidler for å avstemme lønn, anbefaler vi dette korte, rimelige kurset:

http://support.unimicro.no/kurs/aarsavslutningskurs/tips-for-aarsavslutning-lonn?ttid=139

Vi anbefaler deg også å bruke rapporten Avstemmingsliste pr beskrivelse, du finner denne i gruppen Avstemming Lønn. Denne gir deg raskt mange av de samme opplysningene som du finner med oppskriften over.

Men . . skikkelig dyktighet på dette området mener vi du utvikler best med teknikkene som er beskrevet over, og ved å viderutvikle og tilpasse søkene til dine behov, samt å lagre disse med fornuftige navn, når disse er perfekte.

Lykke til !