Avvent opprettelse av nytt regnskapsår

Kjære kunde.


Dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift erstattes fra 1. termin 2017 med den nye mva-meldingen, og innebærer en del bokføringsmessige endringer. Alle regnskaps- og fortollingssystemer må tilpasses mva-meldingen, og endringene griper inn i alle våre moduler dersom mva-oppgjør kjøres i regnskapsmodulen.

Det er derfor avgjørende at bokføring med bilagsdato i 2017 (inkludert fakturering, avregning av abonnement, overføring av lønnskjøring til regnskapsmodulen og så videre) settes på vent til systemet er oppdatert til versjon 3.62. Det betyr i praksis at nytt år ikke må opprettes før denne versjonen er installert. Dere vil få beskjed så snart denne versjonen er gjort tilgjengelig.

Mer informasjon finner du her:
http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Prosjekter/omsetningsoppgave-for-merverdiavgift-endres-fra-2017/