Endring av regler for bytte av lønnsystem i a-ordningen

I september endret a-ordningen reglene for bytte av lønnssystem.

De vil ikke lengre gi avvikskode MAGNET_EDAG-108 dersom stillingsid/arbeidsforholdsid ikke er den samme. Dette gjelder forutsatt at:

  • hver ansatt har samme antall stillinger per virksomhetsnummer som tidligere
  • stillingene har samme ansattdato (startdato) som tidligere

Du finner mer informasjon i denne artikkelen.