Endring av skatteregler og skattesatser fra 2016 - rapportering i a-ordningen

A-ordningen la på mandag(18/1) ut en avklaring omkring tidfesting, kontantprinsippet, når inntekten er innvunnet, gjeldende sats og hvilke måned men skal rapportere hendelser på i a-meldingen. Få med deg avklaringen omkring bilgodtgjørelse og prinsippet omkring utbetalingsmåned og opptjeningstidspunkt . . . .

A-ordningen la mandag ut en avklaring omkring tidfesting, kontantprinsipp, når inntekten er innvunnet, gjeldende sats og hvilke måned man skal rapportere hendelser på i a-meldingen.

Oppsummert er dette essensen etter det vi kan se:

1. Inntekten skal innberettes på den måneden som den utbetales. I Uni Lønn vil det si utbetalingsdato på lønnskjøringen.

2. Inntekt som er opptjent i en periode og utbetalt i neste, skal altså meldes i a-meldingen i utbetalingsmåneden. Det samme gjelder tidspunktet når inntektsmottaker ev. skal skatte for inntekten.

3. Men . . . når det gjelder hvilke skatteregler som skal gjelde for behandlingen av inntekten og hvilke satser som skal brukes, så er dette knyttet til når inntekten er opptjent.

4. Skattefritt sluttvederlag innvunnet i 2015, se nøyaktig beskrivelse i artikkel, men utbetalt i 2016, er skattefritt ut fra reglene over. Selv om regelendring fra 01.01.2016 opphever skattefritak på sluttvederlag.

5. Bilgodtgjørelse, der kjøringen er utført i desember-15 og utbetalt i 2016, ser likevel ut til å skulle følge 2016-reglene, pga at de nye satsene skal gjelder alle utbetalinger i 2016, på dette området, les begrunnelsen under.

 

Dessverre ser det ut for oss som at a-ordningen har vært uheldig å legge en feil lenke i teksten omkring bilgodtgjørelse, innholdet i avsnittet blir meningsløst ut fra den nederste lenken. Vi har derfor sendt EFF(a-ordningen) en forespørsel om artikkelen. Vi oppdaterer her straks vi får svar.

Men konklusjonen i punkt 5 står uansett ved lag. Det er de nye satsene som skal gjelde i disse tilfellene.

 

Her kan du lese hele artikkelen fra a-ordningen:

https://www.altinn.no/no/a-ordningen/Nyheter/Endring-av-skatteregler-og-skattesatser---rapportering-i-a-ordningen-/

Nyhetsbrev fra A-ordningen.jpg