Endring i rapportering av permisjoner for 2018

Fra periode 1-2018 er det endring i rapportering av permisjoner. Du skal ikke lenger ha type Permisjon, men definere nærmere. Du får nå 4 valg....

De nye valgene er:

  • Permisjon med foreldrepenger
  • Permisjon ved militærtjeneste
  • Utdanningspermisjon
  • Velferdspermisjon

Du finner mer informasjon om hvordan du endrer eksisterende permisjoner her.

 

OBS: A-ordningen har for øyeblikket en feil i sine systemer. Så dersom du leverer a-melding på 2017 så kan du få avvik på at du har feil permisjonstype, og så blir de nye permisjonstypene listet opp. Det er en feil fra a-ordningens side, og du kan se bort fra avviket. (Avvikskode MAGNET_EDAG-114B).