Feilmeldig ved innlesing av valutakurs - Norges Bank har endret forutsetninger

Norges Bank har endret forutsetningene for hvordan systemer kan laste ned valutakurser. Du får derfor feilmelding Ingen tilgang eller Accsess denied ved forsøk på å laste ned valutakursene. Dette er nå korrigert i servicepack....

Du må laste ned og installere servicepacken før du får lastet ned valutakurser.

Du kan laste ned servicepacken via denne linken:

ftp://publicsp:PUBLIC@ftp.unimicro.biz/Valuta20181301315.exe
Passord = brd141

Her finner du informasjon om hvordan du installerer servicepacker. Legg spesielt merke til dette med å fjerne blokkering, og at dersom dere er på terminalserver så må det installeres av en som er administrator på terminalserveren. Husk også at systemsjekk vil fjerne servicepacken.