Feilmelding 252 og 108 i Altinn ved rapportering av a-meldingen

Vi har fått inn en del saker til vår support som har dette forløpet:

  1. Kunde har fått feilmelding MAGNET_EDAG-252 «Inntektsmottakere med ordinært eller maritimt arbeidsforhold må knyttes til en virksomhet. Alvorlighetsgrad: Øyeblikkelig.» Feilmeldingen har kommet fra Altinn etter 22. mai, mens innrapporteringen på denne stillingen har gått uten problemer tidligere.

  2. Feilen oppstår fordi man har knyttet de ansatte sine stillinger mot juridisk organisasjonsnummer i stedet for virksomhetsnummer, og kontrollen på dette ble strengere fra 22.05. Du korrigerer dette ved å bytte til virksomhetsnummer på stillingen, sende inn på nytt, og i ca 95% av tilfellene erfarer vi at du da er i mål.

  3. Problemet oppstår i ca 5 % av sakene. Da går ikke ny innsending bra, du får nå feilmelding MAGNET_EDAG-108, nivå: øyeblikkelig, etter at du har byttet til virksomhetsnummer. Dette er fordi a-ordningen har en feil i sitt mottakssystem. Denne feilen skulle ikke ha oppstått. Tilbakemeldingen fra a-ordningen er at de jobber med problemet, men per i dag finnes ingen løsning. Kunder som opplever dette må derfor avvente ny tilbakemelding på innrapportert periode. Følg med i Altinn-portalen.

 

Konklusjon: Er du blant disse 5% som ender opp med feilmelding 108 etter dette forløpet, vent til du får nærmere beskjed, ikke sett i gang en storstilt opprydding.

Noen spørsmål og svar:

«Hvorfor får jeg plutselig feilmelding 252 nå? Alle ansatte hos oss er i samme virksomhet og vi har ikke behov for å fordele de ansatte på flere virksomhetsnummer»

Svar: Feilmelding 252 kommer i disse tilfellene av at a-ordningen strammet inn sin kontroll fra 22. mai. Etter denne dato vil mange som før har fått godkjent arbeidsforhold knyttet til juridisk enhet, nå få denne feilmeldingen. Vi gjør oppmerksom på at det hele tiden både fra a-ordningen og i vår informasjon har blitt vist til at det er virksomhetsnummer som skal brukes, ikke juridisk organisasjonsnummer, ved rapportering av stillinger/arbeidsforhold. Likevel synes vi det er uheldig av a-ordningen at man uten forvarsel innfører denne kontrollen, som fører til avvisning av hele meldingen, etter først å ha godkjent disse oppsettene i snart et halvt år.«Vi har hele tiden brukt juridisk organisasjonsnummer, visste ikke at vi hadde noe annet, men likevel aldri fått feilmelding. Bør vi bytte til virksomhetsnummer nå?»

Svar: Nei du bør fortsette med samme oppsett. Skal du endre må du melde sluttdato på stilling og melde denne på nytt. Slik situasjonen er nå vil vi sterkt fraråde dette. Årsaken til at noen har fått problemer ved bruk av juridisk organisasjonsnummer er at disse har en historikk med knytning til andre virksomhetsnummer. Når dere ikke har fått feilmelding viser det at slik historikk ikke finnes på deres juridiske organisasjonsnummer og dere bør fortsette med samme oppsett.«Hva er forskjellen på juridisk organisasjonsnummer og virksomhetsnummer? Og hvor finner jeg vårt virksomhetsnummer?»

Svar: Alle skal levere selve a-meldingen på juridisk organisasjonsnummer (ikke bli forvirret). Dette nummeret henter a-meldingen i Uni Økonomi fra Faste register – Klient/system i feltet «Org.nr». Dette er nummeret du finner som «organisasjonsnummer» i brreg.no, når du søker opp deres bedrift. Problemet som er beskrevet over er knyttet til oppsettet for de ansatte sine stillinger, disse bør være satt opp mot virksomhetsnummer. I Uni er dette løst ved at 1: vi opprettet feltet «Underorganisasjonsnummer» i Klient/system – Systeminnstillinger», dette passer for alle som bare har en virksomhet, ved at 2: vi beskrev oppsett av lokalitet som man knyttet de ansatte mot, dette passer der man har flere virksomheter tilknyttet ett juridisk organisasjonsnummer.

Du finner virksomhetsnummeret deres i brreg.no. Søk opp din bedrift, gå til bunnen i bildet, klikk på linjen Oversikt over registrerte underenheter/virksomheter. I neste bilde finner du din(e) virksomhet(er).

Men . . som sagt bør du ikke gjøre noen endringer her nå. Bortsett fra hvis du har fått feilmelding 252 og ikke har fått rettet denne opp