GDPR – våre systemer klargjøres

25.mai 2018 trer EUs personvernforordning – GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Det nye regelverket gir enkeltpersoner nye rettigheter og virksomheter nye plikter. Mange bedrifter må ha et mer bevisst forhold til hvordan man håndterer personopplysninger og bedre internkontroll relatert til dette. Du finner mer informasjon her.