Gjør klar til selvangivelsen

Nå skal du ha mottatt alle årsoppgaver for 2015. Ta deg tid til å sjekke om du har fått alle, og at opplysningene stemmer. Da slipper du å rette feil når selvangivelsen kommer.

Teksten over og overskriften er hentet fra en pressemelding som Skatteetaten.no publiserte i går. Er du lønnsansvarlig/ arbeidsgiver håper vi du har husket på å sende årsoppgave til dine ansatte . . . . . .

Da denne er en sentral del av det som lønnstakerne her blir oppfordret om å kontrollere.

Legg merke til at fristen for at endringer kommer med på selvangivelsene er innen 1. mars. Selvangivelsene skal først være klar 31. mars og leveringsfristen for lønnstakere er som vanlig 30. april og for næringsdrivende og selskaper 31. mai 2016.

Her er resten av pressemeldingen:

Allerede nå legger du grunnlaget for en riktig selvangivelse. I løpet av januar skal du ha mottatt en sammenstilling av inntekter og forskuddstrekk fra dem som betaler deg lønn eller pensjon. Du skal også ha fått årsoppgaver for 2015 fra bank, forsikringsselskap, barnehage og andre som har opplysninger til selvangivelsen. Feil i årsoppgavene betyr feil i selvangivelsen, så du bør ta raskt kontakt med den som har sendt deg årsoppgaven for å få korrigert eventuelle feil. Du har krav på å få en korrekt oppgave, som også vil bli sendt til Skatteetaten. Eventuelle endringer kommer med på selvangivelsen om Skatteetaten mottar disse innen 1. mars.

– Vi er opptatt av at du skal betale riktig skatt. Skatteetaten mottar mer enn 50 millioner opplysninger om inntekt, gjeld og andre skatteforhold for å kunne forhåndsutfylle selvangivelsene. Det er smart å sjekke nå at årsoppgavene du har fått stemmer. Pass på at vi får riktige tall, slik at du unngår å betale for mye eller for lite, sier kommunikasjonsdirektør Mariken Holter.

Innsyn og sammenstilling for lønnsmottakere

Nytt i år er at den gamle lønns- og trekkoppgaven (LTO) erstattes av en sammenstilling av relevante tall for året som gikk. Dette følger av den nye a-ordningen, som gir deg løpende innsyn i dine inntekts- og arbeidsforhold i Altinn. 22 668 har til nå benyttet denne muligheten til å følge med på inntekt og skattetrekk i 2015.

Sammenstillingen som du får fra arbeidsgiver skal inneholde;

  • rapporterte inntekter (lønn, ytelser, godtgjørelser mv.) for 2015
  • feriepengegrunnlaget
  • rapportert forskuddstrekk

Den skal også ha med ditt ansattnummer som arbeidsgiveren bruker i sine systemer.

Næringsdrivende må levere og må levere elektronisk

Alle som mottar selvangivelsen for næringsdrivende må levere selvangivelsen. Nytt i år er at selvangivelsen for næringsdrivende må leveres elektronisk. Har du mottatt selvangivelse for næringsdrivende kan du ikke benytte leveringsfritaket. Næringsdrivende må sjekke at mottatte årsoppgaver er korrekte da disse opplysningene også forhåndsutfylles.

Elektronisk selvangivelse

Elektroniske brukere på skatteetaten.no får et varsel på e-post eller mobil når selvangivelsen er tilgjengelig, og når skatteoppgjøret er klar. Fristen for å registrere deg, om du ikke er elektronisk bruker allerede, er 1. mars. Les mer på skatteetaten.no/ebruker

Selvangivelsen blir tilgjengelig 31. mars.

For mer informasjon, kontakt: Skattedirektoratets pressetelefon 945 01 000

——————–

Ønsker du å følge med og gjøre oppslag på pressemeldinger og andre nyheter fra Skatteetaten kan du gjerne bokmerke denne lenken:

http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Presse/Nyhetsrommet/

 

Bilde og artikkel om emnet fra ABC Nyheter:

Sjekk årsoppgavene.jpg