Har du hentet tilbakemelding for A-meldingen ?

Altinn har hatt noen driftsproblemer når det gjelder tilbakemeldinger, rapporter og annet fra a-ordningen. Er du rammet av disse problemene? Eller av andre grunner ikke har fått hentet tilbakemeldingen, anbefaler vi at du gjør det nå . . .

Altinn har hatt noen driftsproblemer når det gjelder tilbakemeldinger, rapporter og annet fra a-ordningen. Disse problemene er nå løst og alt skal fungere som normalt. Innsending av meldingen skal ha fungert hele tiden.

Er du rammet av disse problemene? Eller av andre grunner ikke har fått hentet tilbakemeldingen, anbefaler vi at du gjør det nå. Gå på Periodiske rutinera-melding og velg Tilbakemelding, i neste bilde klikker du Last ned på meldingen som gjelder for august.

Vi anbefaler at du alltid henter ned tilbakemelding samtidig som du sender inn. Da får du konstatert at alt er ok, og skulle det ikke være ok, kan du finne ut av problemene mens oppgaven ennå er fersk.

Vi gjør også oppmerksom på at Altinn har varslet vedlikehold nå på lørdag, dvs lørdag 12. september kl 07:00 - 15:00. I dette tidsrommet vil Altinn være helt utilgjengelig.

Tilbakemelding Altinn.jpg