Husk a-meldingen. Lønnsfristene du må passe på i sommer.

A-meldingen for juni må senest leveres mandag 6. juli. Visste du at du kan levere meldingen for 2 måneder frem i tid ? Kan være aktuelt ved enkle forhold. Vær obs på at du må levere a-meldingen når du har aktive arbeidsforhold, selv om det ikke har vært utbetalinger i perioden.

Her er lønnsfristene du må passe på i sommer:

 • Mandag 06.07.2015: a-meldingen for juni
 • Onsdag 15.07.2015: betalingsfrist for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
 • Onsdag 05.08.2015: a-meldingen for juli



Når du skal levere en a-melding er rutinen for det:

 1. Kontroller at alle tilleggsopplysninger er på plass.
 2. Kjør en prøve, med hake på for Kjør integritetstest på. Dersom du får feil, korriger problemene og kjør så ny prøve, helt til du får melding om Ingen avvik.
 3. Lever så a-meldingen.
 4. Hent tilbakemeldingen. Dersom tilbakemeldingen var godkjent, så er du ferdig her.
  • Dersom du fikk tilbakemelding om Øyeblikkelig så må du gå gjennom feilene og korrigere dem, og så levere erstatningsmelding for samme periode. (Du må altså ha på hake for å erstatte tidligere innsending).
  • Dersom du fikk tilbakemelding om retningslinje så må du gå gjennom feillisten og kontrollere om det du har levert er korrekt eller ikke, og ta en vurdering på om du skal korrigere noe og levere erstatningsmelding eller ikke.
  • Dersom du får tilbakemelding om at meldingen er Avvist, må du korrigere feilene og levere på nytt (uten hake for å erstatte tidligere innsending).
  • Du finner en liste over avvikskoder med beskrivelse av hva de betyr og løsningsforslag her.
 5. Dersom du skal levere på nytt, husk å ha på hake for Erstatt tidligere innsending for periode når du skal levere erstatningsmeldingen. (Dersom du fikk status Avvist skal den haken ikke være på når du leverer på nytt.)

 

a-meld.png