Husk a-meldingsfristen mandag 07.03.

Fristen for å levere a-melding for februar 2016 er mandag 07.03.2016. Listen over årets a-meldingsfrister finner du på altinn.no, under a-ordningen.

For å levere a-meldingen, gå på Periodiske rutiner - A-melding. Pass på at du velger å levere for periode 2. Kjør gjerne først en prøve, og så kan du levere a-melding:

1_send_1.png

I bildet Oppsummering A-meldingen får du opp hovedtallene for det som blir rapportert. Velg Send melding for å levere:

2_send.png

Husk å gå på Periodiske rutiner - Tilbakemeldinger for å hente tilbakemeldingen:

3_send.png

Her er a-meldingen levert uten avvik:

4_send.png

Dersom du får avvik må de korrigeres innen fristen. Husk å hente tilbakemelding på eventuelle erstatningsmeldinger også.

Her finner mer informasjon om levering av a-melding, henting av tilbakemelding og eventuelle korreksjoner.

Lykke til!