Husk å levere a-melding for periode 1-2019 innen 05.02.2019

Det nærmer seg ny a-meldingsfrist. For å få levere a-melding på 2019 må du ha oppdatert til versjon 3.66.26. Dersom du ikke har oppdatert vil du få avvist meldingen på grunn av feltet Avlønningstype. ...

Husk at alle som leverte a-melding med åpne ordinære eller maritime arbeidsforhold på periode 12-2018 må levere a-melding på periode 1-2019. Åpne arbeidsforhold betyr arbeidsforhold uten sluttdato. Du må hente tilbakemelding på a-meldingen for å vite om den har blitt godtatt eller ikke. En avvist a-melding regnes som ikke levert.

Vi minner om dette fordi dersom du ikke leverer a-melding vil organisasjonen bli ilagt tvangsmulkt. Skatteetaten gjør vedtak om tvangsmulkt for de som ikke leverer periode 1-2019 den 15.02.2019.

En a-melding med øyeblikkelig-feil på åpne arbeidsforhold (feilkode MAGNET_EDAG-108) eller inntektsinformasjon (feilkode MAGNET_EDAG-200) som ikke er korrigert vil også gi tvangsmulkt.