Husk fristen for å levere årsoppgave til inntektsmottaker 31.01

De ansatte har krav på en oppgave/sammenstilling over alt som er rapportert av lønn for et inntektsår. Tirsdag 31.01.2017 er fristen for å levere årsoppgave til inntektsmottaker for inntektsåret 2016.

Du finner mer informasjon om oppgaven her.

Forskriften om oppgaven er i år flyttet fra egen forskrift til "Forskrift til skatteforvaltningsloven", §7-12-2, men det er ellers ingen endringer i kravet til oppgaven fra i fjor.