Informasjon om lagertellingsfunksjonen

I romjulen og nyttårshelgen her det mange som har rutine for å ta varetelling. Her finner du informasjon om hvordan du registrerer varetelling i Uni Økonomi V3.

Lagertelling:

Lageret må telles for å avstemmes mot det som finnes registrert på lager i systemet.

1) Du bør først rydde opp i systemet. Flytt lagertranser som tydeligvis er registrert feil. Ta også en grundig sjekk på at alle varemottak og levering er er utført.

2) Ta så ut lagerverdirapporter fra før tellingen, så du har noe å sammenligne mot. Husk å velge korrekt innpris.

3) Så er du klar til å registrere telling. Ta ut tellelister. Det kan enten være rapportene for tellelister, eller f.eks excel-eksport fra bildet for registrering av telling. Rapportene vil kun ta med varer som det har vært lagertransaksjoner på.

4) Tell lageret. 

5)Når du så skal registrere inn tellingen i systemet bør du ta en sikkerhetskopi først.

6) Tellingen kan registreres på ulike måter:

Felles for alle disse er at datoen du velger i registreringsbildet er veldig viktig!!

7) Når du er ferdig med å registrere tellingen finnes det en funksjon for å telle alle varer som det ikke har blitt registrert telling på til 0, slik at du får oppdatert varer som ikke finnes i det hele også.

8) Ta ut lagerverdilister
I rapportgruppe Lager finnes det flere rapporter som viser lagerverdi. Husk å velge korrekt innpris i utvalget. Eventuelt avvik i lagerverdi må så bokføres manuelt. Dette gjelder også dersom du bokfører vareforbruk underveis. Lagertellingen genererer ikke noe bilag.