Mandag 16. januar, frist for betaling av aga og skatt

Vi minner om at betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk for 6. termin 2016 forfaller mandag 16. januar. Åpne lønnsåret 2016, finn rapporten "Sum arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk" som ligger i gruppen "Avstemming Lønn" . . . . . 

Du finner også informasjonen fra ikonet "Sum Arbg.avg. og f.trekk" under Periodiske rutiner i Lønn, men denne er ikke like grei å skrive ut.

Er du ennå ikke ferdig med alt som vedrører a-meldingen for 6. termin? Myndighetene er klar over at det kan være spesielt krevende å avslutte 6. termin, siden det er den siste i lønnsåret. Regnskap Norge skriver at EFF (Etatenes fellesforvaltning) bekrefter at man denne gangen vil være romsligere enn normalt.

Innholdet her viser at absolutt siste frist for å unngå tvangsmulkt er levering innen 24. januar 2017. Er a-meldingen levert innen den dagen blir man ikke belastet med tvangsmulkt. Les mer her.

Får man noen reaksjon pga manglende betaling dersom man venter med denne også til like før 24/1? Meldingen sier ingenting om det, men sannsyligvis vil man bli belastet renter for sen betaling på vanlig måte.

Legg merke til at det bare er praktiseringen av tvangsmulkt som blir lempeligere praktisert denne gangen. Det er ikke gitt noen generell utsettelse av leveringsfristen.