Ny personopplysningslov (GDPR) forsinkes

Ny personopplysningslov (GDPR) vil trolig ikke tre i kraft i Norge før 1.juli. Den nye loven skal ikke tre i kraft i Norge før GDPR har blitt en formell del av EØS-avtalen, og slik det ser ut nå vil dette skje tidligst 1.juli. ...

Les mer om bakgrunnen til utsettelsen på Datatilsynets nettsider.

Uni Micro AS implementerer nå GDPR i sine programvarer og vil være klare til loven trer i kraft. Dersom du ønsker å vite mer om hva vi gjør anbefaler vi vår FAQ.