Nye satser for reiser fra 22.06.2018 - Statens særavtaler for reise er oppdatert

Statens særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands er oppdatert, med virkning på reiser fra 22.06.2018. Det er kun statens satser som er endret, ikke de trekkfrie forskuddssatsene fra Skatteetaten...

Du finner mer informasjon om dette f.eks. på Regjeringens nettsider, og i Statens Personalhåndbok for 2018 på Lovdata, kapittel 9.

Når det gjelder oppdatering av sats i lønnsartregisteret i Uni Økonomi V3, så er det de trekkfrie satsene som ligger på standard lønnsarter for diett. Den delen er uendret. Det er den trekkpliktige delen som vil bli endret. Standard lønnsart for skattepliktig diett er lønnsart 385. Den har ikke sats, da det er forskjellig sats ut fra reisens lengde og eventuelt hvilken type overnatting som benyttes. Dersom du har opprettet egne lønnsarter for dette må du eventuelt oppdatere de lønnsartene.

Dersom du benytter reiseregningssystemet TravelText for overføring til lønn skal satsene være oppdatert der.

For kilometergodtgjørelse har vi egne lønnsarter for den trekkpliktige delen. I standard lønnsartregister er dette lønnsart 306 og 307. Her vil ny sats på begge lønnsarter være kr 0,40 Statens sats er nå kr 3,90 pr kilometer, også for el-bil. (Siden a-meldingsbeskrivelsen er lik på de to lønnsartene trenger du strengt tatt kun en lønnsart nå når satsen er lik, men vi fjerner ingen lønnsarter. Derfor oppdaterer vi satsen på begge.)

Det finnes en funksjon i systemet du kan benytte for å oppdatere sats på de to lønnsartene. Kontroller først at lønnsartene er merket mot Uni Økonomi Lønn sin standard lønnsart i feltet Systemtype:

1_oppdat_sats.jpg

Gå så inn på lønnsart og velg Verktøy - Oppdatere sats:

2_oppdat_sats.jpg

Du får da en liste over de lønnsartene som er knyttet mot systemtype og har en ny verdi. Sett hake for dem og velg Oppdater:

3_oppdat_sats.jpg

(Mange vil nok få en linje med Ny sats 88 på lønnsart 384. Dette fordi denne satsen først ble klar ca i februar. Det er kun dersom du har diett på Hybel/brakke med kokemulighet du har hatt behov for denne satsen.)

I tillegg er grenseverdien på 10000 km for kilometergodtgjørelse opphevet. Det kan ikke verktøyet korrigere. Derfor må du inn på lønnsart 301 for å korrigere det. Velg arkfane Grenseverdier og slett verdien i feltene Grenseverdi og Ny sats. Lagre endringen.

4_oppdat_sats.jpg

 

Vi minner om at det er rettledning i bruk og oppsett av programmet, samt feilsøking av programfeil, som er dekket av supportavtalen. Dersom dere ønsker at vi skal utføre selve sats-oppdateringen for dere via fjernsupport, eller bistå med andre faglige spørsmål, vil vi fakturere for arbeidet. Pris pr time er kr 1190,- ekskl mva. (Vi fakturerer eventuelt per påbegynte halvtime.)