Nye skattekort for 2018

15.desember kommer de nye skattekortene for 2018. Du får ikke hentet inn skattekort for 2018 før du har fått oppdatert til versjon 3.64

På grunn av at skattetaten har nytt format på skattkortfilene fra 2018 vil du ha behov for ny versjon for å kunne bestille og hente skattekort for 2018. Denne versjonen vil ha versjonsnummer 3.64, og vil tidligst bli tilgjengelig i løpet av uke 51.

Mer informasjon vil komme etter hvert. Følg med på http://support.unimicro.no/kundestotte/lonn/faste-register/ansatte

Her finner du informasjon fra Skatteetaten om det nye skattekort-formatet: http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Arbeidsgiver/skattetrekk/nytt-format-pa-skattekortet/

Du kan selvsagt fremdeles bestille og hente skattekort på 2017, både på versjon 3.63 og 3.64.