Personvern - GDPR: Oppdateringen kommer snart

Nytt personverneregelverk trer i kraft i Norge tidligst 1.juli. I forbindelse med denne lovendringen kommer vi med ny versjon av våre programmer. Planen er å slippe ny versjon ut til våre kunder i slutten av juni. ...

Når du starter opp etter å ha fått ny versjon vil du måtte godkjenne en databehandleravtale. (Dette gjelder både Uni Økonomi V3, Uni24 og Uni Economy.) Du får ikke bruke våre produkter uten å godkjenne denne avtalen. Godkjenning medfører ingen ekstra kostnad. Etter godkjenning finner du avtalen i Hovedmenyen - Hjelp - Databehandleravtale og på våre nettsider.

Ny versjon vil også gi tilgang til funksjonalitet for blant annet innsyn og dataportabilitet.

Mer informasjon om GDPR i vår FAQ