Problemer hos ELMA/DIFI gir feil ved aktivering og deaktivering av inngående EHF til og med 27.11.2018

På grunn av en feil hos ELMA viser det seg at aktivering og deaktivering av inngående EHF via vårt aksesspunkt ikke har blitt registrert i ELMA siden 13.11.2018. De har nå gitt tilbakemelding om at de skal korrigere problemet i løpet av 27.11.2018....

Denne feilen har to konsekvenser:

  • Dersom du har forsøkt å deaktivere for inngående EHF til Uni Økonomi, så har ikke dette blitt registrert i ELMA. Det står altså fremdeles at inngående EHF skal via Uni Micro AS sitt aksesspunkt i ELMA. Vi får heller ikke deaktivert manuelt i ELMA før etter at de har gjort sin korreksjon. Prøv å deaktivere på nytt 28.11. Dersom det ikke går, send organisasjonsnummeret som det skal deaktiveres mottak for til support@unimicro.no, så kan vi deaktivere manuelt.
  • Dersom du har forsøkt å aktivere for inngående EHF, samtidig som ditt organisasjonsnummer er aktivert mot et annet aksesspunkt, så har du ikke fått noen feilmelding. Organisasjonsnummeret vil fremdeles være aktivert mot det gamle aksesspunktet. I dette tilfellet vil du først få deaktivert det gamle aksesspunktet (etter 27.11), og så kan du aktivere for inngående EHF fra Uni Økonomi.

 

ELMA er "telefonkatalogen" til EHF. Det er her de ulike systemene slår opp hvilken aksesspunkt faktura til et organisasjonsnummer skal sendes til. Det er altså dette registeret som har problem med oppdateringene.