SAF-T-eksport i Uni Økonomi V3

Fra 01.01.2020 blir det påkrevd å kunne eksportere regnskapsdata på SAF-T-formatet. Kravet er at regnskapsdata skal kunne leveres på SAF-T-format på forespørsel fra Skatteetaten.

Hva er planen for SAF-t eksport fra Uni Økonomi V3?

Det finnes per i dag mulighet for eksport av SAF-T-filer. Menyvalget finner du i regnskapsmodulen, under Periodiske rutiner – Eksport – SAF-T. Dersom du benytter kontoplan etter Norsk Standard, så fungerer eksporten slik den er pr i dag, med unntak av at den mangler utvalg på fra og til periode (eksporten tar med alt som er ført på det året du er inne på).

For øyeblikket pågår det arbeid med å utvide den eksisterende eksporten for å oppfylle alle kravene i formatet.

De første endringene kommer i versjon 3.67.27 (eller høyere), som etter planen kommer rett før nyttår. Den versjonen vil blant annet ha med:

  • Mulighet for å gjøre utvalg på fra/til periode (med tilhørende endringer i filen for å håndtere krav om åpnings- og sluttbalanse pr konto)
  • En endring i selve filnavnet som systemet foreslår ved eksport (slik at det blir likt det som foreslås i kravet)
  • Bankkonto for kunder og leverandører tas med i eksporten
  • Antall desimaler endres fra 4 til 2. (OBS: Dette kan føre til avrundingsavvik)

 Over nyttår (i løpet av januar/februar) vil resten av endringene komme i form av en servicepack som må innstalleres for dem som har behov for det. De største endringene i den blir:

  • Mulighet for å koble en hovedbokskonto mot SAF-T-konto eller -KOSTRA art.
  • Mulighet for å koble egendefinerte mva-koder mot SAF-T-mva-koder.
  • Spesifikasjon av posteringer på alle dimensjoner, ikke kun Avdeling og Prosjekt.

 SAF-T-eksporten lagrer en xml-fil lokalt i den mappen du spesifiserer. Dersom du har fått krav om å sende en slik fil, skal den lastes opp som vedlegg til et skjema i Altinn. Det ser ut til å bli skjema RF-1363.

Husk at det også finnes et SAF-T-format for kassesystem. Dette er tilgjengelig fra Butikk-modulen. Dersom det blir aktuelt å rapportere SAF-T-fil for kasse, så ser det skjema RF-1379.