Skatte-ABC for 2016/17, ny GBS 9 om føring ved import.

Her finner du pdf utgaven av den siste Skatte-ABC for 2016/2017 og GBS 9 som er kommet i revidert versjon. Skatte-ABC er det nye navnet på den tidligere Lignings-ABC'en som Skatteetaten utgir. Denne er et greitt oppslagsverk å ha tilgjengelig nå når man går i gang med årsavslutningen. GBS 9 er . . . 

. . . kommet i ny utgave og tilpasset den endrede momshåndteringen fra dette nyttår. Denne inneholder konkrete anbefalinger for hvordan man skal behandle innførsel nå i 2017.

Skatte-ABC 2016/17

Utgaven er oppdatert i med innholdet av skatteforliket 3. desember 2016, mellom regjeringspartiene og KrF/ Venstre. Men innholdet her bør sammenholdes med endelig vedtak skriver forfatterne. Ny emner som Finansskatt og Aksjesparekonto er omhandlet. Det er planlagt at denne vil bli utgitt elektronisk på en nettside ganske snart. Akkurat nå finnes den bare som pdf. 

PDF-versjonen er egentlig ganske praktisk, litt avhengig av hvilket program du leser pdf-filer med på din PC. Lær deg iallefall å bruke søket her, i Adobe får du det opp ved å bruke tastene Ctrl og F, bla deg deretter fremover på søketreffene.

GBS 9

Denne er svært aktuell for deg som kjøper varer fra utlandet. Her er det som kjent du som kjøper som skal deklarere, beregne og rapportere innførselsmerverdiavgift fra nyttår. Dette gjelder også om du bare sporadisk innfører varer. Det nye er at det er du som beregner og rapporterer den utgående avgiften som tidligere ble gjort av Tolletaten eller speditøren. Her finner du beskrivelse av hvordan du bør/må arbeide.

GBS (god bokføringsskikk) er tillagt mer vekt enn en vanlig anbefaling. Disse er publisert av Bokføringsstandardstyret, som nå blir avviklet. Styret har fullført sin jobb og nye avklaringer vil bli gjort av arbeidsgrupper nedsatt av NRS (Norsk RegnskapsStiftelse), ved behov. Du kan lese mer om dette her.

 

Skatte-ABC 2016-17.jpg      GBS 9.jpg