Skatteinfo nr 1 - 2017, og lenke til alle for 2016

Skatteinfo nr 1 - februar 2017 er akkurat sendt ut. Blant innholdet finner du informasjon om innsending av mva-meldingen, om unødvendig bruk av merknadsfeltet i denne, mva fritaket for ny elbil og elbilutstyr og om endret sats for tvangsmulkt ved manglende tredjepartsopplysninger . . . .

Her kommer Skatteinfo nummer 1/2017.

Tema denne gangen er:

  • Tvangsmulkt på tredjepartsopplysninger - endring av sats
  • Merverdiavgift ved omsetning og leasing av elbil og elbilutstyr
  • Hvordan oppnå raskere behandling av mva-meldingen
  • Mva – og hvilke skjema som skal brukes fra 1. januar 2017
  • Bruk av SAF-T skal gjøre det enklere å utveksle regnskapsmateriale
  • Viktig at kassesystemet er registrert med en produkterklæring
  • Tips om hvordan slettede foretak kan gjenfinnes i Altinn

 

Dersom du har ønsker om et tema vi kan ta opp, send det gjerne til skatteinfo@skatteetaten.no

 

Hvis du tipser kolleger om Skatteinfo, er det fint om du ber dem opplyse hvilket fylke de holder til når de melder seg på til skatteinfor@skatteetaten.no. Da er de også sikret å motta invitasjon til Skatteetatens årlige møter i sin egen region

 

Tidligere utgitte nummer av Skatteinfo finner du på http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Skatteinfo--nyheter-til-revisorer-og-regnskapsforere

 

Nr 1- Feb 2017                              Nr 8 - Des 2016                            Nr 7 - Okt 2016

Skatteinfo nr 1 - 2017.jpg   Skatteinfo nr 8. Des 2016.jpg  Skatteinfo nr 7. Okt 2016.jpg

 

Lenke til de enkelte utgavene i 2016:

2016

Skatteinfo nr 1/16 

Skatteinfo nr 2/16

Skatteinfo nr 3/16 

Skatteinfo nr 4/16 

Skatteinfo nr 5/16

Skatteinfo nr 6/16

Skatteinfo nr 7/16

Skatteinfo nr 8/16