Slipp av versjon 3.62 starter i dag!

Fredag 16/12 starter vi release av versjon 3.62. Denne inneholder blant annet ny MVA-melding for 2017, og vi vet at svært mange kunder venter på denne versjonen for å komme i gang med fakturering og bokføring på 2017.

Vi kommer til å slippe versjonen puljevis til utvalgte kunder fremover mot nyttår. Om du har behov for å fakturere eller bokføre på 2017 med en gang, ber vi om at du kontakter oss på mail: support@unimicro.no, så skal vi gjøre oppdateringen tilgjengelig for deg.

MVA-meldingen har med seg en del ny funksjonalitet og griper til dels ganske dypt inn i systemet, og vi anbefaler at en setter seg inn i endringene før oppdatering. Du kan lese mer om dette her:

http://support.unimicro.no/kundestotte/regnskap/registrering-og-rutiner/mva/moms-fra-01.01.2017/dette-skjer-i-systemet-ved-oppdatering-til-versjon-3.62-og-oppretting-av-2017

Dette er ikke endelig versjon i forhold til mva, men den inneholder det du trenger for å komme i gang.

Det vil komme en versjon til alt ved nyttår. I tillegg så er det planlagt en versjon i februar.