Til deg med avvikende regnskapsår og mva

Dersom du fører regnskap i en klient med avvikende regnskapsår der det leveres mva-oppgjør, så må det gjøres tilpasninger til den nye Skattemelding for mva i din klient. Disse tilpasningene må utføres av en konsulent. Første termin med den nye Skattemelding for mva har frist 10.04, så denne korreksjonen bør avtales snart.

Avvikende regnskapsår er når regnskapsåret ikke går fra januar til desember, men f.eks fra mai et år til april året etter. Denne meldingen gjelder kun klienter der du har avvikende regnskapsår og det leveres momsoppgjør fra samme klient.

Dersom du ikke alt har vært i kontakt med oss, og du har en klient med avvikende regnskapsår og mva, ta kontakt med support@unimicro.no. Skriv at det gjelder avvikende regnskapsår og mva. Vi vil så formidle kontakt med en konsulent.