Veien til ny regnskapslov i Norge

Regnskapslovutvalget la 26. juni fram forslag til en ny regnskapslov, del 1. Utvalget presenterer loven som en «mager» lov, ved at man foreslår at forhold som nå har vært regulert av loven, flyttes til utfyllende bestemmelser gitt i en regnskapsstandard. Utredningen av den «magre» loven er på 642 sider, og vi anbefaler at du først leser kortversjonen under, inkludert lenkene . . .

Hvorfor får vi ny regnskapslov?

Regjeringen skriver selv at et hovedmål er tilpasning til internasjonale forhold, spesielt til den internasjonale standarden for små og mellomstore selskap, IFRS for SME. De store selskapene i Norge har allerede tilpasset seg IFRS. Nå står de øvrige selskapene for tur.

Blir hverdagen i bedrifts-Norge mer komplisert som følge av ny lov?

Forslaget gir større anledning til forskjeller i krav til store og små bedrifter enn dagens regelverk. For små foretak, inkl. mindre aksjeselskap åpnes det for å slippe utarbeidelse av årsberetning, samt at man kan rapportere skattemessige verdier. Er din bedrift under 70 mill i salg, balansesum under 35 mill og under 50 ansatte er man klassifisert som små foretak, det er nok å oppfylle 2 av disse kravene.

Hva sier andre om lovforslaget?

NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) synes at vi får en ny og moderne regnskapslov med mange forenklinger for små foretak. NHO berømmer utvalget for de disse forenklingene, men synes at utvalget kunne gått enda lenger, og vil bruke tiden frem til vedtak til å få inn ytterligere forenklinger.

Infotjenester, som bl.a driver oppslagsverket som er integrert i Uni Økonomi, er godt fornøyd med forslaget. – Dette vil være en helt nødvendig forenkling av regnskapsloven, blant annet for å få bort de særnorske delene av regelverket, sier regnskapsrådgiver Espen Øren.

Ny regnskapslov

Andre lenker:

Regjeringens pressemelding

Pressemelding fra Regnskapslovutvalget

Lov om regnskapsplikt