Altinn og a-meldingen. Driftsproblemer for avstemmingsinfo

Får du ikke tilbake avstemmingsinfo, hverken kvittering eller rapport (A06 og A07) etter bestilling? Altinnmelder at de i øyeblikket har driftsproblemer for denne rapporten, og at det i tilfelle er årsaken til manglende tilbakemelding. Altinn jobber . . . . . 

. . . med å løse saken.

A06 er bestillingen som du foretar direkte fra Uni Lønn (Periodiske rutiner - A-melding - Avstemming - Bestill avstemmingsinfo). Normalt skal denne kunne bestilles og hentes i noenlunde samme operasjon.

 

Avstemmingsinfo

 

Her kan du sjekke status på driftsmeldingen hos Altinn