Utbredte misforståelser om sykmelding. Infotjenester

En sykmelding fra legen betyr ikke nødvendigvis at arbeidstakeren skal være hjemme fra jobben. Fredag kl 10.00 kan du delta på et halvtimes presentasjon av emnet, i regi av Infotjenester. Les mer/lenke for å delta. 

 

Juridisk rådgiver i Infotjenester, Atle Torp,  gjennom de viktigste misforståelsene og svarer på spørsmål fra deltakerne . . . . .

  • Hvilke plikter har en sykmeldt arbeidstaker?
  • Hvilket spillerom har arbeidsgiver når en ansatt leverer sykmelding?
  • Hva skjer når arbeidsgiver mistenker at sykmeldingen er feil?

Hva gjør jeg for å delta?

Ingen påmelding er nødvendig. Deltakelse er gratis. Selve presentasjonen varer 15 minutter, deretter blir spørsmål besvart. Du kan gå inn her 5-10 minutter før oppstart fredag  15. april kl 10.00.

Du kan også stille spørsmål, se bilde, under og etter presentasjonen:

Webinar

TEST. Hvor mye kan du om sykepengeordningen?

I denne testen som Infotjenester har laget kan du sammenligne deg med resultatene fra en undersøkelse blant 600 norske ledere. Greier du like bra resultat? Vi må innrømme at noen av svarene overrasket oss.

Quiz

-------------------------------------------------------------------------