Diettgodtgjørelse ved reiser i utlandet

Fredag 10/6 klokka 10.00 holder Infotjenester gratis webinar for arbeidsgivere om dette temaet. Tidsforbruk ca 30 minutter inkl spørsmålsrunde. Diettgodtgjørelse i forbindelse med utenlandsreiser er et av temaene som Infotjenester får mange spørsmål om på sin fagsupport og på sine kurs. Les mer om hvordan du deltar . . . . .

Økonomirådgiver Johnny Nymark presenterer temaet. Infotjenester setter av 15 minutter til å svare på spørsmål fra dere som ser på.

  • Hovedregel
  • Unntak
  • Oppdrag i flere land på samme reise

Du trenger ikke melde deg på. Du kan delta direkte fra denne lenken: 

Webinar Infotjenester.jpg

I løpet av fredagen vil det ferdige webinaret bli publisert, slik at du kan se det i opptak. Tilbudet gjelder også deg som ikke rekker å delta direkte.

 

Velkommen !

Diettgogdtgrelse.jpg