Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Endring av mva. fra 12% til 8%

Det er foreslått at lav sats for mva skal endres fra 12% til 8%, med virkning fra 01.01.2020. Vi vet dessverre lite om hvordan Staten/Skatteetaten vil at dette skal gjennomføres. Inntil vi vet mer om hvordan dette skal gjennomføres i praksis anbefaler vi å avvente.

Lav sats benyttes for persontransport, bilferger, kinobilletter, overnatting/romutleie og inngangsbilletter til museer, større idrettsarrangementer o.l. Det er altså her satsen skal endres fra 12% til 8%

Så snart vi får mer informasjon om hvordan dette eventuelt skal gjennomføres i praksis, vil vi gjøre nødvendige tilpasninger i systemet dersom det er påkrevd. Frem til dette skjer anbefaler vi alle å fortsette med den gamle MVA-satsen.

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart det foreligger