Forslag om å forenkle regnskapsloven

Små selskap skal slippe å utarbeide og å rapportere årsberetning, mens kravene for andre selskaper skal variere med størrelsen. Enklere for alle med avvikende regnskapsår ved at . . . . . . 

 

Når blir den nye loven innført?  . . . .  ikrafttredelse fra 1. januar 2019 virker mer sannsynlig . . . . .  

Små selskap skal slippe å utarbeide og å rapportere årsberetning, mens kravene for andre selskaper skal variere med størrelsen. Enklere for alle med avvikende regnskapsår ved at regnskapspliktige skal fritt få velge sitt regnskapsår, forutsatt at dette er meldt Regnskapsregisteret før regnskapsåret er begynt. Fristen for rapportere årsregnskapet vil bli seks måneder etter balansedagen, altså likt for alle uansett hvilken periode regnskapsåret omfatter.

Dette er sentrale punkter i det offentlige regnskapsutvalget sin Delutredning II som ble presentert 24. juni. Under finner du først pressemeldingen fra regjeringen, deretter hele utredninge og til høyre Regnskap Norges presentasjon av saken.

Delutredning 2     NOU 2016 11   Regn. Norge

Når blir den nye loven innført?

Tidspunkt for ikrafttredelse av ny regnskapslov litt uavklart, tidligst i 2018, men ikrafttredelse fra 1. januar 2019 virker mer sannsynlig. 

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) arbeider nå med utkast til nye regnskapsstandarder som skal tilpasses den nye regnskapsloven. Regnskapsstandardene skal etter planen tre i kraft samtidig som ny regnskapslov.

Hva skrev vi om delutredning I som ble publisert for 1 år siden?

Her er lenke til artikkel. Vi skriver at denne stort sett er blitt positivt mottatt, både NHO og Infotjenester er fornøyd med utredningen, NHO mener likevel at man kunne gått lenger å å forenkle. Legg merke til at her tror man på 1. januar 2018 som aktuell ikrafttredelse :)

Delutredninng 1