Frist 1. september. Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet minner på om at fristen for å få kompensert kostnader basert på årsregnskapet for 2014, går ut ved midnatt i dag tirsdag 1. september. Frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift de har hatt ved kjøp av varer og tjenester, basert på årsregnskap ett år tilbake i tid.

 

Du kan velge mellom 2 søknadsmodeller:

  1. Forenklet modell som tar utgangspunkt i totale driftskostnader, eller . . 
  2. Dokumentert modell som tar utgangspunkt i reelle merverdiavgiftskostnader

Les artikkel hos Lotteri- og stiftelsestilsynet