Har din bedrift fremdeles intern aldersgrense på 67 år?

På denne tiden i fjor ble arbeidsmiljøloven endret slik at stillingsvernet i loven ble hevet fra 70 år til 72 år. Endringene trådte  i kraft 1. juli 2015, men man kunne praktisere en overgangsordning frem til 1. juli 2016.

 

Hva bør gjøres i min bedrift før 1. juli 2016?

 

Virksomheter som hadde en bedriftsintern aldersgrense som var lavere enn 70 år før 1. juli 2015 kunne beholde denne i en overgangsfase frem til 1. juli 2016. Fra 1. juli vil denne automatisk bli 72 år dersom bedriften ikke foretar seg noe før dette. 

Ønsker man å ha en lavere aldersgrense enn hovedregelen også etter 1. juli, må man drøfte endringen med tillitsvalgte/ansatterepresentant og gjøre endringen kjent for alle ansatte. Den bedriftsinterne aldersgrensen må praktiseres konsekvent for alle ansatte.

Du blir kanskje litt forvirret ut fra at du mener at generell pensjonsalder i Norge fremdeles er 67 år. Og det er helt riktig. Dette gjelder bare det stillingsvernet den ansatte har og den forpliktelsen som arbeidsgiver har, dersom den ansatte ønsker å jobbe utover 67 år.

Hovedregelen for alle bedrifter etter 1. juli 2016 vil være at dette stillingsvernet er hevet til 72 år. Men du som arbeidsgiver kan vedta å heller praktisere 70 års grense i din bedrift. Men da må du altså følge oppskriften med diskusjon med de ansatte og kunngjøre dette internt på en tilfredsstillende måte.

Denne artikkelen er basert på en nylig publisert Sticos-artikkel. Du kan lese hele artikkelen her.

NHO laget en grundig og god artikkel om dette temaet ved lovendringen for et år siden. Den kan du lese her.

 

Sticos

Sticos art.jpg

 

NHO

NHO art.jpg