Har du sendt Årsoppgave for 2015 til inntektsmottaker?

Nå er et perfekt tidspunkt for å sende ut den nye rapporten Årsoppgave til inntektsmottaker som ligger i Uni Lønn. Fristen for å sende denne oppgaven til de ansatte er 1. februar . . . . .

Denne rapporten erstatter den gamle Lønns- og trekkoppgaven som du sannsynligvis sendte til dine ansatte på denne tiden forrige år.

Selv om den gamle Lønns- og trekkoppgaven ikke gjelder lengre, skal arbeidstakerne likevel ha en årlig sammenstilling over lønn, ytelser, godtgjørelser eller pensjon de har fått utbetalt, og denne må arbeidsgiver lage til hver enkelt.

Dersom du er ferdig med å kontrollere og ev. korrigere avstemmingene dine i a-meldingen, da er du klar til å sende ut disse rapportene. Vi anbefaler at du gjør det fra Uni Lønn 2015 – Periodiske rutiner – Årsoppgave til inntektsmottaker.

Eksempel fra vår testklient:

Årsoppgave til inntektsmottaker.jpg

Gjør disse 5 sjekkene før utsendelse:

  1. Se at det er valgt korrekt rapport her, normalt vi det stå riktig av seg selv
  2. Sjekk at opplysningene om inntektsmottaker ser ok ut (har du sendt den vanlige lønnsoppgaven på denne måten vil de være det, samme funksjon), at det er hake for «Valgt», det betyr at den blir sendt på epost.
  3. Forhåndsvis gjerne noen oppgaver for å sjekke at det ser ut som forventet (du har kanskje allerede sjekket alle)
  4. Sjekk at antallet ser riktig ut.
  5. Send epost, gi tjenesten tid, følg med om det kommer opp meldinger under utsendelsen.

Du bør ha siste programversjon installert, 3.60.17, sjekk på Hovedmeny - Hjelp - LiveUpdate. Denne siste versjonen inneholder noen forbedringer som vedrører denne rapporten/tjenesten.

Vi anbefaler gjerne at du sender med informasjon om at den ansatte kan sammenligne denne lønnsoppgaven for 2015 som du sender med den som hun/han har tilgang til på hos Altinn:

https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/A-ordningen/Mine-inntekter-og-arbeidsforhold---bestilling/

Her må den ansatte logge inn på Altinn, gjerne med Bank-Id, rette årstall til 2015 (tjenesten foreslår nemlig 2016) og velge Kontroller skjema, Videre til signering, Send inn . . . nå kan den ansatte finne rapporten i Min meldingsboks.

Legg gjerne inn tekst om dette på eposten du sender ut, eller send en egen epost om dette og med anmodning om å gi tilbakemelding til deg, dersom de finner feil.

Her er en lenke til en grundigere artikkel om temaet.

Årsoppgave.jpg