Her er de 54 skattekontorene som er foreslått nedlagt fra 1. juni 2017

Skattedirektoratet forslår selv i en ny rapport at halvparten av landets skattekontorer skal nedlegges fra 1. juni 2017. Dette skjer ved at av dagens 107 skattekontorer blir 53 satset på videre og blir utvidet ved å overta områdene som er betjent av de som nå er foreslått nedlagt.

 

I artikkelen kan du lese om hvorfor og om ditt distrikt blir berørt . . . . . 

  • Elektronisk kontakt

– Vi ser at fysisk tilstedeværelse i dag er mindre påkrevet for vår informasjon, veiledning og kontroll av skattytere. Ved å slå sammen skattekontor, får Skatteetaten større fagmiljø som er bedre skodd til å løse skatteutfordringene i samfunnet, sier skattedirektør Hans Christian Holte i et intervju med Aftenposten.

 

  • Færre og større kontorer

Det var finansminister Siv Jensen som ba Skatteetaten foreslå kutt.

I et brev til etaten ga hun tydelig uttrykk for at det er «vesentlig større» stordriftsfordeler å hente ut i etaten enn man gjør i dag.

- Regjeringen legger til grunn at dette tilsier færre og større kontorer, skriver hun i brevet der hun helt konkret har bedt etaten som «en systematisk oversikt over hvilke kontorer som foreslås henholdsvis nedlagt, videreført og eventuelt nyetablert i ny kontorstruktur.»

 

  • Her er liste over de 54 kontorene

Skatteetaten foreslår at kontorstedene som skal avvikles, stenges for publikum 1. juni 2017. Veiledningsperioden i forbindelse med selvangivelsen for 2016, vil ikke bli berørt. En koordinert stengning vil bidra til at etaten kan kommunisere alle endringene for publikum enhetlig og felles i alle kanaler . . .  står det på side 38 i rapporten.

 

Skattekontor foreslått nedlagt

 

Lenker: