Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Hvordan registrere permisjon og permitteringer

I disse tider er det beklageligvis risiko for permitteringer. Til de av dere som lurer på hvordan dette utføres i Uni Economy kan en følge denne oppskriften og filmen nederst i artikkelen.

 

Permisjoner og permitteringer skal innberettes i A-meldingen:

Du finner informasjon om hvilke typer permisjoner som skal være med i a-meldingen her: Veiledning for A-ordning - permisjon

For å registrere inn de permisjoner/permitteringer som skal være med i a-meldingen, velg den aktuelle personen fra ansatt-oversikten og gå til fanen "Permisjon".

permisjon ansatt.jpg

Du får da opp bildet for registrering av permisjoner:

permisjon ansatt utfylt.jpg

Forklaring til feltene:

  • Startdato: Startdato for permisjonen
  • Sluttdato: Siste dato for permisjonen. Du kan ikke slette permisjoner som har vært med i en a-melding. Dersom det viser seg at det ikke ble noe av permisjonen, sett Sluttdato lik Startdato. Om en ikke kjenner til sluttdato skal den være blank.
  • Prosent: Hvor stor del av stillingen den ansatte har permisjon eller permittering fra. Dersom den ansatte f.eks. er ansatt i 80% stilling og skal ha to dager permisjon i uken, så er det 50 som skal stå i Prosent-feltet.
  • Kommentar: Dette er for din egen opplysning. Det blir ikke tatt med i a-meldingen.
  • Type: Velg hvilke type permisjon, evt permittering det gjelder.
  • Arbeidsforhold: Velg hvilket arbeidsforhold permisjonen gjelder for