Kjøre feriepenger 2016 i Uni, hurtigguide.

Juni er den store feriepengemåneden i Norge, men noen bedrifter har i stedet mai eller juli som feriepengemåned. I denne artikkelen viser vi hvordan dette kan gjøres i en bedrift som har kjørt feriepenger i Uni Økonomi Lønn i flere år, og skal følge samme rutine i år som tidligere.

 

I dette eksemplet er mai 2016 feriepengemåneden og de ansatte er fastlønte med 5 ukers ferie. Nederst i artikkelen finner du lenker til en grundigere gjennomgang av rutinen og visning av spesielle forhold . . . . . . .

Ill.png

 

Punkt 1  Forbered lønnskjøringen    1 Uni Lønn.png

Åpne lønnskjøringsbildet, her passer vi på å endre type til «Ferie – 4/26 dels månedslønn». Normalt er dette den eneste forandringen du trenger gjøre her i forhold til en vanlig lønnskjøring.

Utfyllende kommentarer:

Har din bedrift 4 ukers ferie + 1 dag, skal du bruke «Ferie + 1/26 dels månedslønn». Har du bare ansatte med timelønn, skal du ikke gjøre noen endringer, da bruker du «vanlig».

Noen lurer på:

«Skal ikke Skattetrekk faktor endres fra fullt trekk og skal ikke haken for . . Ta med fastlønn . . tas bort?» Svaret er nei på begge. Feriepengene skal uansett være satt opp som skattefrie, og er det normal lønn på noen ansatte skal diss trekkes vanlig. Fastlønnen blir korrekt regulert gjennom at man har valgt «Ferie – 4/26 dels månedslønn» som type. Se bilde 1 under for innstillinger

 

  

Punkt 2  Forbered feriepengene      2 Uni Lønn.png

Åpne feriepengeveiviseren, Forrige år, velg om du vil bruke automatisk tilbakeføring av feriepenger eller du heller fører disse tilbake manuelt. Legg inn 90068 i «Grunnbeløp(G) i folketrygden», se bilde 2 under, . .  videre.

Er summene på de ansatte fornuftige, sjekk gjerne totalsummen her med beløpet du har på IB for konto for skyldige feriepenger, vanligvis konto 2940, sjekk saldoen her ved inngangen til 2016. Disse bør stemme overens. Skal alle feriepengene betales nå, bruker du «Velg alle» og passer på at kryss for «Inkluder 6.ferieuke» er på. Vi velger Videre, godtar forslaget om å legge postene til lønnskjøring nr 5, fullfør.

 

 

Punkt 3  Registrere lønnsposter      3 Uni Lønn.png

Da er postene overført til Registrere, slik at du ev. kan legge til andre poster eller trekk. Åpne deretter Lønnskjøring og foreta en Prøve, ser alt bra ut, passer du på at Utbetalingsdato er påført og velger Kjør.

Greitt å vite:

Når du arbeider i Registrere lønnsposter, se bilde 3, kan du endre eller ta helt bort feriepengeutbetalingen på den enkelte ansatte. Dvs at om du har glemt å gjøre endring før eksporten fra feriepengeveiviseren, er det ikke noe problem, du kan likevel gjøre det i dette bildet. Skal ansatt nr 3 ha kr 5 000,- i feriepenger til gode til senere, kan du redusere satsen her med kr 5 000,- og ved kjøring av lønnen/feriepengene blir disse tilbakeført til feriepenge-rutinen og kan tas til utbetaling senere.

 

 

___________________________________________________

 

Bilde 1 Lønnskjøring

Bilde 1. Lønnskjøring.jpg

 

 

Bilde 2 Feriepengeveiviser

 2. Feriepengeveiviser.jpg

 

 

Bilde 3  Feriepenger til de enkelte ansatte

3, Feriepenger.jpg

 

Flere artikler om feriepenger i Uni Lønn:

 

Utskriftsvennlig pdf av artikkel 

 Kjøre feriepeng.png

 

 Bunntekst.png