Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Betalingstyper

Betalingstyper er de forskjellige måtene som kundene kan betale for en vare eller tjeneste på, f.eks. kontant, bankkort, gavekort, Vipps etc.

Menyvalg: Faste registre - Betalingstyper

1 betalingstyper.png

Legg inn dine aktuelle betalingstyper. De som blir lagt inn vil bli tilgjengelig i bildet for betalingsmåter når man registrerer et kassesalg.
Merk at det i registreringsbildet fremdeles vil være disse 4 knappene som er synlig, men at du i neste bilde kan velge en annen betalingsmåte.
typer.jpg

Forklaring til feltene:
Beskrivelse: Skriv inn hvilken betalingstype dette gjelder.
Kontonr: Skriv inn kontonr som denne betalingstypen skal posteres mot.
Kontonavn: Skriv inn navn på kontoen.
Kvittering nr to: Hvilken skriver kvittering nr to skal komme på dersom det er ønskelig.
Varenr: Brukes dersom du ønsker å knytte et varenr til betalingsmåten.
Betalingstype: Legg inn hvilken betalingstype dette gjelder.
Kortutstedere: Ved å trykke i dette feltet får du opp en nedtrekksmeny hvor du kan velge hvilke kortutstedere denne betalingsmåten skal knyttes opp mot. Dette vil kun fungere dersom du har en integrert betalingsterminal. Eksempel: Velg BankAxept på vanlig konto for bank. Opprett så en ny linje for Bank/Kredittkort der du legger inn en annen konto, betalingstype Bankkort og velg så de andre aktuelle korttypene, Visa, Mastercard mm. Når du skal ta imot betaling velger du bare den øverste betalingsmåte for bankkort, systemet finner selv ut om kunden bruker bankkort eller kredittkort og fordeler beløpene på rett konto. Dette er nyttig siden oppgjør fra kredittkortselskapet kommer som eget beløp på kontoutskriften fra bank. Les mer om dette her.

Dersom dere bruker Vipps, mCash el.l. kan dere opprette en egen betalingstype for dette. Velg en egen hovedbokskonto som dette skal føres mot og under Betalingstype, velg Annet.

Spesielt om Gavekort:
(Det finnes en funksjon for registrering/oversikt over gavekort-transaksjoner. Se denne artikkelen her for mer informasjon.)

1. Opprett en balansekonto for gavekort
2. Opprett en vare som du kaller for gavekort. Sett mva-behandling til ingen MVA og alle konti til kontoen du opprettet i punkt 1.
3. Gå til Faste registre - Betalingstyper og sett konto på gavekort til kontoen du opprettet i punkt 1.
4. Salg av gavekort: Bruk vare for gavekort.
5. Betaling med gavekort: Slå inn varene som normalt og bruk betalingsmåte gavekort.

 

Merk: Tar hensyn til regnskap, men gavekortet vil stå som omsetning på dagsoppgjørsrapportene på den dagen det er solgt. Dette må trekkes ut dersom dagsoppgjøret skal brukes som konteringsgrunnlag.