Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Her kommer info om endringer i programmet

Fra 01.01.19 blir den nye kassaforskriften gjeldende.

Vi har gjort endringer i butikkdatamodulen for å tilpasse oss disse lovpålagte endringene.

Du kan lese mer om endringene i forskriften her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-18-1616

Endringene i forskriften stiller krav til kasseskriver o.l. Du kan kontrollere om du har kompatibelt utstyr ved å kjøre gjennom denne kontrollen. Dersom du får feil kan du sende resultatet av sjekken til oss, så vil vi ta kontakt for å finne ut hva som er feil hos dere. Dersom sjekken kjører uten feilmelding trenger dere ikke å sende den inn, men oppdatere til ny versjon, så er dere klar.

Når du har fått kjørt sjekken, og du har fått oppdatert til siste versjon 3.66.xx er det noen innstillinger som må på plass:

 

Ellers er det en del andre endringer på grunn av de nye kravene:

 Vi har også laget en FAQ med ofte stilte spørsmål som kan være nyttig.

Info om ny kassaforskrift fra 01.01.19

Endringer i Dagsoppgjørsrutinen Mer
Viktig info dersom dere ikke har brukt kasseregisteret tidligere Mer
FAQ - Ofte stilte spørsmål Mer
Hvordan installere i nettverk Mer
Hvordan sjekke om du er klar for den nye versjonen? Mer
Kassaskriver sjekk uten feilmelding Mer
Kassaskriver sjekk med feilmelding Mer
Kvittering med merknad Mer
Koble arbeidsstasjon mot kasse Mer
Nye rapporter Mer
Kopi av kvittering Mer