Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Endringer i Dagsoppgjørsrutinen

Det er nye regler etter 01.01.19 som påvirker Dagsoppgjørsrutinene deres.

Dersom dere har flere kassepunkt, kunne dere tidligere kjøre et samlet dagsoppgjør, dette er ikke lovlig lenger, det må kjøres ett oppgjør pr kassepunkt. Hvert kassepunkt må kobles mot en egen kasse i kasseregisteret.

Tidligere hadde dere også muligheten for å kjøre enkelt oppgjør, dvs uten å legge inn telling, dette er ikke tillatt lenger, man må telle kontantene i kassen inklusiv veksel og legge dette inn i dagsoppgjøret. Du kan lese mer om hvordan man tar dagsoppgjør her.

I Dagsoppgjørsrutinen er det lagt til en ekstra knapp i siste bilde, Z-rapport:

Butikk19.jpg

Dere må kjøre Z-rapport hver dag dere har hatt salg/bevegelser på kassen. Rapporten trenger ikke å skrives ut, men den skal kjøres/genereres. Det er tilstrekkelig at rapporten lagres elektronisk i Uni. Du kan finne igjen tidligere rapporter under Rapporter i salgsbildet:

Butikk20.jpg